مطالب ارسالی ـ بیان آماری طبقات و اقشار اجتماعیبیان آماری طبقات و اقشار اجتماعی
مقدمه                                                       
نوشته حاضر تلاشی است برای بیان آماری طبقات و اقشار اجتماعی در جامعه ایران . هرچند اطلاعات آماری در ایران بخصوص بعد از سال های 1380 دارای غل و غش زیادی هستند اما از روی ناچاری و با امید به آنکه کلیت اطلاعات با تلرانس های نسبتا قابل قبولی بیانگر موضوعات خود باشند ، سعی شده است با اوردن اطلاعات اماری مرتبط با هم در کنار یکدیگر برای خواننده این امکان فراهم گردد تا بتواند نتیجه گیری منطقی و رهنمود بخشی از انها استنتاج نماید . در این جستار سعی بران است که طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر و اقشار میانی (طبقه متوسط ) از نظر کمی و درصد تشکیل دهنده ترکیب اجتماعی مشخص گردیده و سپس در ادامه با جزییات بیشتر به کیفیت آنها و نقش و تاثیر انها در اقتصاد و سیاست حاکم بر جامعه پرداخته شود تا بعضی از علل تظاهرات بیرونی رفتار های اجتماعی طبقات و اقشار مختلف شناخته شده و علل پیوند ها و یا گسست های انها با حاکمیت و یا با همدیگر روشن گردد .
واژه های کلیدی :                                                                                                                     
طبقه سرمایه دار ، طبقه کارگر ، طبقه متوسط ، نقش اجتماعی ، تاثیر سیاسی    

طبقه سرمایه دار
بر طبق امار های رسمی در سال 93 (که به سال 97 نزدیک هست ) حدود 6 تا 7 درصد جمعیت ایران در طبقه بالا (
سرمایه دار بنا به روایتی کسانی که درامد ماهانه انها از 20 میلیون تومان به بالا تر هست )قرار دارند . که با توجه به
جمعیت حدود 77 میلیونی ایران در این سال که حدود 24 میلیون خانوار را شامل میشده است حدود 1680000خانواربا
جمعیتی حدود 4872000نفرجزو طبقه سرمایه دار درایران محسوب میشده اند .                                             
فعالین اقتصادی این طبقه در بخش های تولیدی و بازرگانی و خدمات مشغول فعالیت بوده اند که حدود 2/87 درصد در
کارهای سنتی همچون کشاورزی و بازرگانی بوده اند و 7/12درصد در کارهای مدرن صنعتی و خدماتی اشتغال داشته اند
واین بدان معنا است که از 1680000سرمایه دار ایرانی در سال 93 حدود1464960 سرمایه دار در کارهای سنتی سرما
یه گذاری کرده اند و باقی 215040 سرمایه دار در رشته های مدرن صنعتی و معدنی و خدماتی همچون بیمارستان و هتل
داری و اموزشی و... فعال بوده اند ودر این تقسیم بندی بخش زیادی از سرمایه گذاری ها و بنگاه داری کشور دست دولت
بوده است که خود بعنوان بخش اعظم سرمایه داران کلیه صنایع بزرگ و بازرگانی و صنایع نظامی و معادن و کشتیرانی
 حمل و نقل هوایی وبانکداری و... را در اختیار دارد و بهمین دلیل بخش اعظم از سیاست گذاری در تمام بخشهای وارد
ات و تولیدات داخلی ازدسترس سرمایه داران بخش خصوصی خارج بوده و بخش بازرگانی که بعلت نفتی بودن اقتصاد و
متکی بودن بر واردات دارای درامد های نجومی و نقشی تعیین کننده در اقتصاد ایران را دارد در دست گروهی از بازر
گانان حاکم قرار داشته و تاثیر گذار ترین بخش جامعه بر امور و جهت گیری های سیاسی داخلی و خارجی هستند  .  

طبقه کارگر   
در همین سال 93 حدود 30 درصد جمعیت 77میلیونی کشور یعنی 7200000خانوار که معادل 20880000نفر هستند ،
طبقه کارگر ایران را تشکیل میدهند که در بخش های صنعتی و تولیدی و کشاورزی و خدماتی اشتغال دارند و از این مجم
وعه 15 درصد یعنی 1080000نفر در بخش دولتی و باقی 85درصد در قسمتهای مختلف بخش خصوصی شاعل هستند
که حدود 6120000 کارگر را شامل میگردد از این جمعیت کارگری حدود 1309000 کارگر در 14452 کارگاه بزرگ
با کارکنان بیشتر از 10نفر کار میکرده اند (که میتوان گفت بخش اعظمی از انها متعلق به دولت و یا نیمه خصوصی بوده
اند )و بقیه 5891000کارگر در بخشهای تولیدی و خدماتی کوچک ( بطور میانگین 5/2 نفره ) اشتغال داشته اند که شامل
واحد های ساختمانی و کارگاهی و تعمیرگاهی و گردشگری و تفریحی و کشاورزی و درمانی و اموزشی و ...میگردد .  
این بخش از جامعه که تاثیر گذار ترین ان در اقتصاد و گردش تولیدی کشور هستند و در صورت تشکل و تحزب قادر خ
واهند بود تاثیر وافری در مسیر تصمیمات اقتصادی و سیاسی داشته باشند اما با محروم بودن از داشتن هرگونه تشکیلات
صنفی مستقل و روبرو شدن با سرکوب های شدید امنیتی حتی از داشتن امنیت شغلی و داشتن حداقل حقوق حمایتی همچون
قرار داد دائم کاری و حتی بیمه محروم هستند تا انجا که بنا بر امار سال 96 مقامات رسمی از 7/13 میلیون  بیمه شده
حدود 2000000کارگر (بیمه شده ) قرارداد دایم کار دارند و حدود 7/11 میلیون بیمه شده دارای قرارداد موقت سه ماهه
هستند که اگر کارفرمایشان صلاح بداند میتوانند به کارشان ادامه دهند و دراین میان 4 میلیون کارگر هستند که اصلا بیمه
نیستند (کارگران ساختمانی و فصلی و کشاورزی و میدانی و...)و بدین ترتیب این بخش از جامعه عملا در تصمیم گیری
برای سرنوشت خود هیچ دخالتی ندارند و از انجا که کارگاه های بزرگ که امکان تشکل و ایجاد دردسر از طرف        
کارگران برایشان وجود دارد را با دادن امتیازات حداقلی امنیت شغلی و حقوق مناسب و خوارو بار و بیمه تکمیلی و
امکانات سفرهای سیاحتی و زیارتی راضی نگه داشته اند و بقیه کارگاه های کوچک را نیز با سرکوب و تهدید خاموش کرده اند و سخت تشکل پذیری این جماعت های کوچک پراکنده نیز این امکان را بوجود میاورد که زمینه های وحدت و تشکل و حرکت جمعی نیز از انها سلب گردد و زمینه های عفب ماندگی فرهنگی نیز بر رکود و انفعال انها بیافزاید .                                                                                                                           
لازم به ذکر است بر مبنای امار سال 96 از 7/13 میلیون بیمه شده به میزان 20تا 35 درصد یعنی 74/2 میلیون تا
  795/4  میلیون نفر در بخش آی تی و 53 درصد ان یعنی 261/7 میلیون نفر در بخش خدمات و حدود 17 درصد بقیه
یعنی 329/2 میلیون نفر در بخشهای صنعت و معدن و کشاورزی اشتغال دارند .

طبقه متوسط
در  سال 93 حدود 63 درصد یعنی 15120000 خانوار با جمعیتی معادل 43848000 نفر در اقشار میانی قرار میگرفته
اند ( طبقه متوسط ) ، 
برای تسهیل در بیان اماری این بخش وسیع جامعه ایرانی در یک تقسیم بندی کلی این اقشار را در سه رده تولیدی و
بازرگانی وخدماتی قرار میدهیم .
و به منظور ملموس کردن اجزای این مجموعه پیچیده اجتماعی انها را در دسته بندی ذیل می اوریم :
1 – معلمان و استادان و کارکنان بخش اموزش و دانشجویان و روحانیون ودانش اموزان
2 – پزشکان و پرستاران و کادر های درمانی و کارکنان اداری بیمارستانی
3 – رانندگان و کارکنان بخش حمل و نقل کامیون و اتوبوس و سواری و تاکسی
4 – اصناف مختلف تولیدی و توزیعی و خدماتی و تعمیرگاهی و کشاورزان
5 – کارمندان دولت و روسای ادارات و ارگانهای نظامی و انتظامی
6 – باز نشسته ها و بیکاران

معلمان
تعداد کل معلمان و کارکنان بخش اموزش کشور طبق امار رسمی 1013635 نفر هست که از این تعداد 481000نفر
مرد و 532000 نفر زن هستند و کادر اساتید دانشگاهی و کارکنان اموزش عالی حدود 200000نفر و تعداد دانشجویان
در حال تحصیل 4800000 نفر و کل فارغ التحصیلان کشور 7 میلیون نفر هست که حدود 2800000 نفر از انها در
رده های مختلف کاردانی و کارشناسی و ارشد و دکتری جذب دستگاه های دولتی هستند و باقی در بخش خصوصی بوده
 و یا جزو بیکاران بحساب میایند . (به گفته مقامات رسمی 40 درصد جمعیت بیکاران را فارغ التحصیلان دانشگاهی
تشکیل میدهند . که اگر بیکاران را 4000000 نفر در نظر بگیریم حدود 1600000 نفر از تحصیل کرده های دانشگاهی
در امار بیکاران قرار میگیرند . )از فارغ التحصیلان فوق 32 درصد دارای مدرک کاردانی و 62 درصد دارای مدرک
کارشناسی و 6 درصد کارشناسی ارشد و بالاتر هستند .
 در این مجموعه از طبقه متوسط روحانیون با جمعیتی حدود 200000 نفر قرار دارند .
که 130000 نفر انان مرد و 60000 نفر زن و 10000 نفر نیز خارجی هستند . همین جا لازم به ذکر است که تعداد
70000 مسجد در کشور وجود دارد که تعداد 30000 عدد از انها دارای امام جماعت روحانی نیست . و اگر دانش
 اموزان را نیز بخواهیم از نظر دور نگه نداریم جمعیتی حدود 12242000 نفر را شامل میشوند که 6850000 نفر در
مقطع ابتدایی و 2212000 نفر در مقطع راهنمایی و 3270000 نفر در مقطع دبیرستان تحصیل میکنند و 74000 نفر
را دانش اموزان استثنایی و 452000 نفر جزو بزرگسالان و 757000 نفر در بخش پیش دبستانی دولتی و یا خصوصی
تحصیل میکنند . و از مجموعه 12242000 دانش اموز( سال 92 ) 11237000 نفر در بخش دولتی و 1000000 نفر
 در مدارس غیر دولتی  درس میخوانند .
کل فضای اموزشی کشور 91830 مرکز است که 38000 مدرسه شهری و 53000 مدرسه روستایی است . همچنین
49000 مدرسه در قالب مجتمع ها اداره میشوند و 39000 مدرسه بصورت مستقل فعالیت مینمایند .
نتیجه انکه مجموعا حدود 6200000 نفر بدون احتساب دانش اموزان جمعیت این بخش از طبقه میانی هست . از خصو
صیات این جمعیت ان است که در تولید بطور مستقیم دست ندارد و منهای بخش روحانیت بقیه نقش تولید کننده سرمایه
های اجتماعی را بازی میکنند که در تولید نقشی فنی و مدیریتی ایفا خواهند کرد و این قشر در تولید علم و فهم امور سیا
سی مملکتی نقشی وافر داشته و بهمین سبب در فعالیت های سیاسی قانونی و حتی اپوزیسیون تاثیر گذار هست و همواره
دانشگاه ها و حتی مدارس محل برخورد افکار و بالندگی نیروهای سیاسی و اجتماعی بوده اند  .
و اما روحانیون که 130000 نفر انها که مردان ایرانی این مجموعه هستند ، ضمن انکه بر بخش های سنتی نفوذ معنوی
دارند از سال 57 عملا تمامی سکان های حکومتی مانند مجلس و قوه قضاییه و بخش مدیریتی اجرایی و حتی نظامی را
در دست خود گرفته اند و سرنوشت 80 میلیون ایرانی و الان کل کشور های عراق و سوریه و لبنان و یمن را تعیین
مینمایند . ( البته با پشتوانه و هماهنگی شرکای خارجی بزرگ و کوچک )

پرستاران
در نظام سلامت کشور 600000 نفر در حال خدمت هستند که نیمی از انها در بخش دولتی و نیمی دیگر در بخش
خصوصی اشتغال دارند ، از این 600هزار نفر 7/7 درصد یعنی 46200نفر پزشک و 3/92 درصد بقیه یعنی 556800
نفر پرستاران و کارمندان بیمارستانی هستند .

راننده ها
طبق اماری در سال 1394 در کشور 353417 دستگاه انواع  کامیون در بخش حمل و نقل بار بین شهری فعالیت دارند
که 215107 کامیون بارگیر ثابت ( باری ) و 38310 دستگاه کشنده ( تریلر )هستند . 
تعداد290454 دستگاه توسط راننده خریداری شده یعنی 2/82 درصد خودراننده هستند و 4 درصد ناوگان شرکتی بوده
و 8 درصد مالکیت شخص دیگر و 6 درصد شراکتی مالکیت دارند . و بعبارتی 42410 نفر راننده بعنوان کارگر برای
شرکتها و یا افراد کار میکنند و بقیه با کامیون خودشان کار میکنند. بد نیست بعنوان مزاح بدانید که 50درصد از رانندگان
ایرانی (از 470515 راننده کامیون در سال 94 ) دارای مدرک سیکل و 171 راننده کارشناسی ارشد و بالاتر و 59 نفر
 تحصیلات حوزوی و 6646 نفر لیسانس و 7767 نفر فوق دیپلم و 106416 نفر دیپلم و 93066 نفر پایان ابتدایی و
17794  نفر خواندن نوشتن و 1909 نفر بیسواد هستند .
موسسات کرایه اتومبیل و اژانس های تاکسی در سال 93 بالغ بر 240000 وسیله نقلیه در اختیار داشته اند و 18390
موسسه تاکسی و اژانس بوده که 26782 نفر در انها مشغول به کار بوده اند .
و این هم اماری دیگر از اداره راهداری کشور در سال 1392 :
1 – کامیون های عمومی جاده ای کشور                                                  395000 دستگاه
2 – اتوبوس های عمومی جاده ای کشور                                                  20000   ،،
3 – مینی بوس های عمومی جاده ای کشور                                               36000   ،،
4 – سواری های کرایه جاده ای کشور                                                     36000   ،،
5 – رانندگان باری عمومی                                                                  518000  نفر
6 – رانندگان عمومی مسافری                                                               157000  نفر
7 – شرکت های فعال باربری                                                                4176     واحد
8 – شرکت های فعال مسافری                                                               2211     واحد
بدین ترتیب کل شاغلین قسمت حمل و نقل حدود 701782 نفر هست . وتعداد 240000 راننده تاکسی ، این مجموعه رابه
941782  نفر میرساند.

اصناف
تعداد 2172500 واحد صنفی مجاز و 800000 واحد غیر مجاز در کشور فعالیت دارند و این حدود 3 میلیون واحد صنفی
در 8000 اتحادیه صنفی متشکل هستند . این امار نشان میدهد که تعداد واحد های صنفی در ایران بیش از 7 برابر نرم
جهانی هست . چرا که به تعداد هر 30 نفر یک واحد صنفی در ایران وجود دارد ، در حالیکه این رقم در امریکا و اروپا
 بین 700 تا 1000 نفر هست .
همچنین به ازاء هر 7 خانوار ایرانی یک بنگاه صنفی وجود دارد ، در حالیکه بر اساس استاندارد های جهانی به ازاء هر
37 تا 42 خانوار یک بنگاه صنفی وجود دارد . واین بدان معناست که برطبق استاندارد باید درکشور به جای 3 میلیون
واحد صنفی تعداد 600 هزار واحد صنفی وجود داشته باشد و تعداد2400000  واحد اضافی صنفی اضافی وجود دارد .که
باید در خدمت تولید قرار میگرفتند .
با گسترش بی رویه و قارچ گونه این واحد های صنفی که بیشتر واحد های صنفی توزیعی و خدماتی هستند به یک جامع
مصرف گرا تبدیل گشته ایم ، و با رشد این واحد های صنفی به طور روزافزونی واحدهای صنفی تولیدی تعطیل گردیده و
تغییر کاربری میدهند . چون واسطه گری و توزیع صرفه اقتصادی بیشتری دارد .
تعداد صنف خواروبارفروشان با 170000 واحد صنفی ( 8 درصد اصناف ) بیشترین فراوانی را به لحاظ تعدادواحدهای
صنفی به خود اختصاص داده است . تا پایان اردیبهشت ماه سال 1395 ، دفاتر مشاوران املاک و مستغلات با حدود
 117000 (5 درصد ) و ارایشگاه های زنانه با بیش از 68000 واحد ( 2/3 درصد ) از کل واحدهای صنفی در رده
های بعدی هستند .
همچنین استان تهران دارای بیشترین واحد های صنفی در کل کشور است ، بطوریکه 5/14 درصد از کل واحدهای صنفی
کشور در این استان قرار دارد . ودر رده های بعدی استان خراسان رضوی با 7/7 درصد و اصفهان با 5/7 درصدهستند
همچنین استانهای کهگیلویه وبویراحمد وایلام و خراسان شمالی بترتیب با 1/1 درصد و 1 درصد و 99/0 درصد کمترین
 تعداد واحدهای صنفی را دارا هستند .

کارکنان دولت
دولت دارای 5/8 میلیون حقوق بگیر هست که از این جمع 5/4 میلیون نفر بازنشسته و 4 میلیون نفر کارکنان شاغل
هستند .
از 4 میلیون کارکنان دولتی 874 نفر در سطح معاون وزیر و 145199 نفر جزو مدیران ستادی تا سطح رئیس دایره و
296336 نفر مدیران واحدهای عملیاتی هستند که جمع این مدیران به رقم 442409 نفر میرسد .
از مجموعه کارکنان دولتی دارای مدرک دکتری 1/3 درصد و فوق لیسانس 2/5 درصد و لیسانس 7/41 درصد و فوق
دیپلم 3/20 درصد و دیپلم 2/20 درصد و زیر دیپلم 5/9 درصد هستند و در زمان احمدی نژاد 628000 پست سازمانی
در دولت ایجاد شده است . همانگونه که گفته شد از 5/8 میلیون 5/4 میلیون بازنشستگان کشوری و لشگری هستند و بنا
 بر امار ( که احتمالا صحیح نهست ) 600000 نفر از 4 میلیون کارکنان دولت نیروهای نظامی و انتظامی هستند .

بازنشستگان
علاوه بر بازنشستگان دولتی 5948467 خانوار مستمری بگیر ( اعم از بازنشسته و از کار افتاده و بازماندگان ) تامین
اجتماعی هستند . و در مجموع باز نشستگان دولتی و غیر دولتی به رقم 10448467 خانوار میرسد .
لازم به یاد اوریست که خواننده محترم نباید به این اشتباه بیفتد که ارقامی که برای طبقات و اقشار مختلف اوردیم باید قابل
جمع زدن باشند و ما را به جمعیت کل برسانند بلکه بعلت انکه در عمل اختلاط زیادی بین اقشار و طبقات پیش امده است
مثلا یک باز نشسته ممکن است به رانندگی روی بیاورد و یا در اصناف مختلف تولیدی و تو زیعی و خدماتی مشغول بکار
 شود و همچنین یک معلم و یا یک کارمند و یا یک کارگر و دانشجو میتوانند همزمان که دانشجو و یا کارگر و یا کارمند
هست مثلا در روستایش زمینی داشته باشد و در امار کشاورزان امده باشد و یا در مغازه اش که تا عصر شاگردش بوده
بعد از پایان کار برای کسب درامد بیشتر به فعالیت بپردازد که امار اینها مبهم هست .

بیکاران
در ادامه باید جمعیت بیکاران را که در امار رسمی در تابستان 96 حدود 3156082 نفر بیکار بوده اند متذکر شد که
7/11 درصد از جمعیت فعال را شامل میشده است .
در دی ماه سال 96 کارشناسان نرخ بیکاری رادو برابر نرخ اعلامی دولت ( 7/11 درصد ) اعلان نموده و جمعیت بیکار
 را 6000000 نفر دانستند . و بیان داشتند که 2260000 نفر دارای اشتغال ناقص و 3203000نفر بیکار و 420000نفر
مایوس شده از جستجوی کار هستند که در مجموع 5883000 نفر بیکاران پنهان را تشکیل میدهند .

کشاورزان
براساس امار رسمی سرشماری عمومی کشاورزی سال 93 تعداد بهره برداری کشاورزی ( زراعت ، باغداری ، دامداری
پرورش زنبور عسل ، گلخانه ها ، پرورش ماهی و میگو ، مرغداری ها و... ) در کشور 4015917 بهره برداری بوده
که 3047555 واحد متعلق به خانوارهای معمولی ساکن ابادی و یا شهر مورد امارگیری ، 943260 واحد متعلق به بهره
برداران غیر ساکن و 16074 واحد متعلق به خانوارهای معمولی غیر ساکن ( در حال کوچ ) و 9028 واحد متعلق به
شرکت های رسمی و موسسه های عمومی هستند .
در سال 93 مساحت اراضی زراعی کشور 14987000 هکتار بوده که 7/75 درصد از انها زیر کشت محصولات سالانه
و بقیه ایش بوده است .
مساحت اراضی ابی کشور 5997000 هکتار بوده که 1/80 درصد از ان زیر کشت و بقیه ایش بوده است ، و مساحت
زراعی دیم 8690000 هکتار بوده که 7/72 درصد ان زیر کشت و بقیه ایش بوده است .
در همین جا باید متذکر شوم که علت استفاده از امارهای سالهای مختلف برای موارد گوناگون ان است که اولا امار های
همه موارد در یک دوره مثلا سال 95 موجود نبوده است و دوم انکه بعلت بهم خوردن ترکیب واقعی اجتماعی در اثر
تعطیلی گسترده کارخانجات در سالهای 95 و 96 و 97 عملا سال 93 برای بیان واقعی ترکیب اجتماعی اقشار و طبقات
به واقعیت نزدیکتر هست چون انچه که بعد از ان اتفاق افتاده گسترش جمعیت بیکار بوده که دارای هویت اجتماعی بوده
اند و الان فاقد ان شده اند و از نظر اجتماعی به پایگاه اجتماعی خود تعلق دارند و با عادی شدن شرایط اقتصادی در ان
جایگاه خود قرار میگیرند . ضمن انکه امار سالهای مختلف از 90 تا 97 بطور تقریبی میتوانند دارای ساختار مشابهی
باشند و واقعیت میدانی را نمایندگی کنند .
انچه که در فوق امد ، اعدادی بود که نشانگر کمیت و با کمی محاسبه و دقت درصد جمعیتی و وزن اجتماعی طبقات و
اقشار را به نمایش میگذارد که بعبارتی داده های خام هستند ، این داده ها از ابعاد مختلفی قابل پردازش بوده و میتوانند
در استنتاج ما به ابعاد مختلفی کمک بنمایند .
یکی از این ابعاد بدست اوردن درجه استاندارد ترکیب اجتماعی کشور مان در مقایسه با کشور های پیشرفته و کشف
تاثیرات منفی احتمالی ان ها در عملکرد اقتصادی و اجتماعی و سیاسی و فرهنگی هست . از موارد دیگری که میتوان
بدان اشاره داشت ، بررسی نقش هر یک از طبقات و اقشار در اقتصاد ایران و تولید ارزش و تعامل انها با حاکمیت و
برخورداری و یا عدم برخورداری از رانت های حکومتی از طریق مراکز قانونی و قانون گذاری و چشم پوشی های
عمدی حکومتی از امکان استفاده از راه های فرا قانونی و غیر قانونی و تسهیل کسب درامد و سود نسبت به دیگر اقشار و
 طبقات اجتماعی ، همچون تخصیص ارز دولتی و وام کم بهره و وامهای بلند مدت و مجوز های گوناگون که باعث
 نزدیکی قشر های مذکور به حاکمیت و برقراری پیوند با ان میگردد و یا سبب دوری از حاکمیت و حتی مخالفت با ان
میشود . که خود مبنای شکل گیری تضاد ها و تخاصمات سیاسی را بیان مینماید  و رفتار سیاسی اقشار و طبقات مختلف
را تعیین میکند .


جدول شرح طبقه سرمایه داران درایران درسال 93                                                جدول شرح طبقه کارگر در ایران در سال93
   تعداد  ( نفر )       
شرح         

تعداد  (نفر)     
شرح         
77000000
کل جمعیت کشور
77000000
کل جمعیت کشور
20880000
جمعیت کارگران  
4872000
جمعیت سرمایه داران
7200000
جمعیت خانوارکارگری
1680000
تعدادخانوارسرمایه داران
30  درصد
درصد جمعیت کارگری
6 – 7  درصد
درصدجمعیت سرمایه داران
1080000
جمعیت کارگران دولتی
87.2  درصد
درصد بخش سنتی سرمایه داران
15  درصد
درصد کارگران دولتی
1464960
جمعیت بخش سنتی سرمایه داران
6120000
کارگران بخش خصوصی
12.7  درصد
درصد بخش مدرن سرمایه داران
85  درصد
درصد کارگران بخش خصوصی
215040
جمعیت بخش مدرن سرمایه داران
1309000
کارگران کارگاه های با بیش از 10نفرکارگر


5891000
کارگران کارگاه های کمتر از 10نفر(میانگین2.5نفره)

13700000
کل بیمه شده های اصلی تامین اجتماعی
2000000
کارگران دارای قرارداد دائم
11700000
کارگران دارای قراردادموقت
4000000
کارگران غیر رسمی بدون قرارداد و بدون بیمه
2740000
کارکنان بخش ای تی

2329000
کارکنان بخش صنعت و معدن و کشاورزی

7261000
کارکنان بخش خدمات

   
     
                                                                                                                                                     
        جدول شرح طبقه متوسط  در سال93                           ادامه  جدول شرح طبقه متوسط  در سال93                                                                                                                                                     
درصد           
تعداد ( نفر )
شرح         
100
77000000
جمعیت کل کشور   
63
434848000
جمعیت طبقه میانی  
63
15120000
تعدادخانوارطبقه متوسط

1013635
معلمان و کارکنان اموزشی

481000
معلمان مرد     

532000
معلمان زن     

200000
اساتید وکارکنان دانشگاه

4800000
دانشجویان درحال تحصیل

7000000
فارغ التحصیلان دانشگاهی

2800000
فارغ التحصیلان شاغل دولتی

1600000
فارغ التحصیلان  بیکار

200000
روحانیون

130000
روحانیون مرد ایرانی

60000
روحانیون زن ایرانی

10000
روحانیون خارجی

12242000
جمعیت دانش موزی

6850000
ابتدائی     

2212000
راهنمائی    

3270000
دبیرستان   

452000
بزرگسالان   

74000
استثنائی    

757000
پیش دبستان  

1000000
غیر انتفاعی  

11237000
مدارس دولتی
درصد    
تعداد ( نفر )
شرح     

600000
شاغلین بخش سلامت  

300000
بخش خصوصی

300000
بخش دولتی   

46200
پزشکان    

556800
پرستاران وکارکنان

3000000
کل واحدهای صنفی

2172500
واحدهای صنفی مجاز

800000
واحدهای غیرمجاز

170000
صنف خواروبارفروش

117000
مشاوران املاک  

68000
ارایشگاه زنانه  

8500000
کل حقوق بگیران دولتی

4000000
کارکنان دولتی

4500000
بازنشستگان دولتی

5948467
بازنشستگان تامین اجتماعی

353417
کل کامیون های کشور

215107
بارگیر ثابت ( باری )

38310
کشنده ( تریلر )

290454
مالک راننده   

14136
ناوگان شرکتی    

28273
مالک شخص دیگر    

21205
مالکیت شراکتی    

42410
راننده حقوق بگیر بدون کامیون خصوصی و شرکتی

597927
تعداد کل راننده ها  

18390
موسسات کرایه اتومبیل و اژانس وتاکسی

240000
تعداد تاکسی سواری   

26782
کارکنان اژانس    

4000000
تعداد کشاورزان  
درصد              
تعداد ( نفر )        
شرح           
100
77000000
جمعیت کل کشور        
6 - 7
4872000
جمعیت سرمایه دار     
6 - 7
1680000
خانوار سرمایه دار    
30
20880000
جمعیت کارگری    
30
7200000
خانوار کارگری    
64
43848000
جمعیت طبقه متوسط    
64
15120000
خانوار طبقه متوسط   
جدول کارکنان دولت در سال 1395                          
درصد                 
تعداد     ( نفر )     
شرح                  

8500000
کل حقوق بگیران از دولت 

2034000
وزارتخانه ها  

436488
شرکت های دولتی  

600000
نظامی و انتظامی  

603000
نهادهای عمومی غیر دولتی 

312000
ایثارگران و مستمری بگیران 

3985488
جمع  تا این ردیف     

4500000
باز نشسته ها      


874
معاون وزیر     

145199
مدیران ستادی تا سطح رئیس دایره

296336
مدیران واحدهای عملیاتی  
3.1
----------
دارای مدرک دکتری   
5.2
----------
فوق لیسانس    
41.7
----------
لیسانس     
20.3
----------
فوق دیپلم    
20.2
----------
دیپلم     
9.5
-----------
زیر دیپلم    

No comments:

Post a Comment

به یاد رفیقی که چهل سال است گمنام مانده است

  در روزهای بهمن، هجوم خاطره ها بر نسل ما آغاز می شود. باید هم چنین باشد. چرا که آن خاطرات، با آتش شور و فلز شعور  در ذهن ما حک شد و از جوهر...